Over

Stadswijkverwarming in Almere

Onze organisatie heeft als doel om de gemeente, haar bewoners, buurten en wijken nu en in de toekomst bij te staan bij de uitdaging om stadswijkverwarming zo optimaal mogelijk in te zetten. Nederland gaat de komende decennia van fossiele brandstoffen als gas af. Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens krijgen nu warmte via stads- of blokverwarming. Heb je stadsverwarming, dan heb je geen eigen cv-ketel. In Almere hebben de stadswijken Centrum en Poort al Stadswijkverwarming. Onze stad groeit en stadswijkverwarming is een van de oplossingen voor duurzame verwarming. Toch is niet altijd meteen overgaan op stadswijkverwarming slim. Als bijvoorbeeld de huizen nog niet goed zijn geïsoleerd, of als het warme water van ver komt, of dat een combinatie van zoneilanden, grondwarmte of zonnecollectoren zoals bij de Noorderplassen in Almere een verstandiger keuze is.

Recente berichten

Succesvolle avond over energie en warmte

Woensdagavond kwamen 70 inwoners van Almere-Haven naar het Warmte Café in theater Corrosia dat is georganiseerd door het burgerinitiatief Stadswijkverwarming. De verwachting is dat we naar een aardgasvrije stad gaan in het komende decennia, en Almere wil starten met de oudere wijken en buurten. Daar valt dan ook de meeste winst te behalen voor de…

Het Warmte Café start 8 februari in Almere-Haven

De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2050 volledig gasloos te zijn. De Gemeente Almere wil voorop lopen in deze beweging, dat kan, omdat we een jonge stad zijn en veel ervaring hebben met gasloze wijken. Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van onze traditionele gasaansluitingen en op zoek moeten gaan naar alternatieve warmtebronnen.…