Missie en visie

Missie (Waarom we bestaan, onze primaire opdracht)

Welzijn en comfort langs duurzame lijnen Voor de warmtetransitie in Almere willen wij voor de bewoners en de stad een optimale verwarming gelet op duurzaamheid, kosten, zekerheid en comfort bereiken.

Visie (Wat willen we zijn, ambitieus gedeeld beeld van de toekomst)

Ontplooien en verdiepen Gelet op de complexiteit van de materie willen wij de bewoners voldoende op de hoogte stellen van de keuzes in de warmtetransitie-ontwikkeling en welke innovatieve kansen en opties er voorhanden zijn. Onze stichting is een informatiebron en kennisinstituut.

Perspectief en verantwoordelijkheid We streven in Nederland naar duurzame steden en wijken. De oude warmte opwekking en distributie is niet geschikt voor de toekomst. Wij zetten ons in om inwoners, gemeente en politiek van de juiste informatie te voorzien voor effectieve besluitvorming en de route naar duurzame verwarming van gebouwen.

Luisteren en kennisuitwisseling De stichting wil de komende jaren voor alle Almeerse warmtegebruikers en deskundigen zowel op het gebied van technologie en communicatie een unieke positie invullen om de missie succesvol uit te voeren.

Kernwaarden (Waar we in geloven, waarden en normen)

Respect en verbinden Innovatieve ideeën, het gebruik van lokale warmtebronnen, het individueel maar vooral ook collectief ontwikkelen van plannen zien wij belangrijk om verantwoord te kunnen ondersteunen en sociale cohesie te verhogen. Het betrekken van inwoners en de eigen regie van inwoners bij deze transitie is voor ons van belang. We geloven in burgerinitiatief en omarmen gezamenlijk optrekken wat past in de maatschappelijke ontwikkeling.

Vrijheid en gemeenschapszin Hiervoor zijn respect en vertrouwen naar elkaar en de gemeenschap cruciaal voor de ontwikkeling van beleid en is ook keuzevrijheid een belangrijk thema om effectief te zijn.

%d bloggers liken dit: