Onze begeleiders

Sinds begin dit jaar werken we samen met een aantal kennispartners en zijn lid geworden van een aantal (landelijke) initiatieven rondom wonen, energie en zorg.

We zijn lid van LSA bewoners, Milieu en Milieufederatie Flevoland en Samenkragt (als onderdeel van Nederland Zorgt voor Elkaar). Deze organisaties leveren in 2023 procesbegeleiders en coaches voor onze projecten in Almere Haven, maar ook in Noorderplassen. Respectievelijk Harry Draai, Anne Slabbekoorn en Jasper Klapwijk. Het zijn allen pilotprojecten om te zien wat de beste manier is om met elkaar naar individuele of collectieve warmtevoorzieningen te gaan. Dat uiteraard in combinatie met het isoleren waar nodig en inzet van zonnepanelen en warmteinstallaties (warmtepompen e.d.). De lessen die we hieruit leren komt ten goede van de wat grootschaliger transitie na 2025 tot 2040.

LSA bewoners. Een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Ze werken aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap.

Samenkragt en Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten initiatieven.

Natuur en milieufederatie Flevoland. Samen met 59 lidorganisaties zetten we ons met hart en ziel in voor natuur en milieu in Flevoland. We faciliteren, stimuleren en regisseren samenwerking met anderen, want duurzaamheid doe je samen.

Samenkragt is het netwerk voor betrokken bewoners en vrijwilligers in Flevoland. Samenkragt is een Flevolands netwerk van bewoners en vrijwilligers rondom welzijn, wonen, sport, zorg, cultuur en diverse transities zoals voedsel en energie. We delen via deze site elkaars kennis en expertise.

%d bloggers liken dit: