Warmte Café Almere Haven

Succesvolle avonden over energie en warmte

Eind vorige week heeft de gemeente naar aanleiding van het warmtecafé op 25 april een pagina online gezet waarop het verhaal over ‘Almere aardgasvrij’ staat. Hier staat o.a. wat de gemeente doet en ook wat je als inwoner kan doen. Mogelijk kan dat wat vragen van onze bezoekers beantwoorden. Deel deze pagina daarom gerust: https://groenengezond.almere.nl/themas/energie

Verslag Warmtecafé 25 april 2023

Onderzoeken of kleinschalig per wijk de warmtetransitie tot stand kan komen, de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen. Want samen, met buurtbewoners, kan er wellicht – zo is het idee – veel tot stand worden gebracht in buurtwarmtecoöperaties. De aanpak in Denemarken kan daarbij als voorbeeld dienen. 

Dat was afgelopen dinsdag, 25 april, een van de conclusies tijdens het tweede Warmtecafé. Dat werd opnieuw georganiseerd door de onafhankelijke stichting Stadswijkverwarming, bestaande uit vrijwilligers. De bijeenkomst had, net als de eerste keer, tot doel samen met Havenaren  in kaart te brengen welke warmte-uitdagingen er zijn en om tevens prioriteiten te bepalen voor goede oplossingen en fossielvrij verwarmen. 

Daarbij wil Stadswijkverwarming een serieuze gesprekspartner van de gemeente zijn, door ideeën en suggesties van bewoners te verzamelen en deze mee te nemen naar de lokale overheid. Zo kan worden ingespeeld op wat er leeft onder de inwoners. Een serieuze gesprekspartner kun je alleen zijn indien je je tijdig mobiliseert. Zoals nu gedaan wordt. Woordvoerder Marcel Kolder: ‘Je kunt op dit punt niet te vroeg zijn, eerder te laat. We zijn er nu op tijd bij. Door onze inzet kan men niet meer om de bewoners heen.’

Wat de gemeente Almere wil met de energietransitie staat weliswaar in de Warmtevisie, maar dat zijn nog geen keiharde toezeggingen. Dat maakte het voor de 30 toehoorders lastig om te bepalen wat precies mogelijk is, wat is toegestaan en waar rekening mee gehouden moet worden. Zij wachten met smart op definitief beleid op deze punten. De bijeenkomst had de betaalbaarheid van het verduurzamen van de woning als item. Met isoleren van de oudere woningen als startpunt. Betaalbaarheid is moeilijk vast te stellen zonder duidelijkheid van de overheid. Anne Slabbekoorn van Natuur- en Milieufederatie Flevoland gaf aan dat we op twee manieren gasloos kunnen worden: individueel en collectief (warmtenet). In dat laatste geval worden de kosten gespreid en hoeft er per huishouden minder geïnvesteerd te worden.

Daar kan dan per wijk over gesproken worden. Dat is inmiddels het geval bij de Oevergriend en Grasmeent het geval. Daar was Anne Slabbekoorn bij betrokken. Elke wijk is echter verschillend, met vaak ook nog eens deels huur- en deels koopwoningen. Daar is veelal geen gelijk speelveld, waarvoor juist wel gepleit werd. Iemand met een koopwoning investeert sneller dan een ander met een huurwoning. Die is afhankelijk van de vaak traag opererende woningcorporatie. Ook Havenzicht aan de havenkom is in gesprek met de stichting. Een start wordt nu gemaakt in andere delen van Almere, zoals op de Noorderplassen.

Monique van der Plas van de gemeente Almere was een van de andere tafelgasten en sprak over energieteams in oprichting maar kon helaas nog niet inhoudelijk ingaan op het plan voor de ondersteuning van huishoudens die het zwaar hebben met de energierekening. Hiervoor was het nog iets te vroeg.

De stichting is verheugd met de betrokkenheid van studenten en hun docenten van hogeschool Windesheim, studierichting  Urban Innovation. Zij waren gastheer voor de dialoogtafels op het warmtecafe en onderzochten de vraagstelling van de avond. Ze zijn intensief betrokken bij de verduurzamingsopgaaf van onze stad en zullen een eigen verslag maken van de dialoogtafels. Deze informatie komt voor de stad beschikbaar.

Kortom, de bezoekers gingen naar huis met meer informatie over de warmtetransitie, maar ook met nog veel onzekerheid over het onderwerp. De stiching Stadswijkverwarming wil die helpen weg te nemen. De volgende keer, in juni, staat de techniek rondom de transitie centraal.

Thijs Wartenbergh, journalist

Ik heb van de avond genoten. Leuk om met bewoners in gesprek te gaan over een onderwerp dat hen zo dicht bij het hart ligt.

Harmke Koning, Community Builder Windesheim Urban Innovation

Verslag 8 februari 2023

Woensdagavond 8 februari kwamen 70 inwoners van Almere-Haven naar het Warmte Café in theater Corrosia dat is georganiseerd door het burgerinitiatief Stadswijkverwarming. De verwachting is dat we naar een aardgasvrije stad gaan in het komende decennia, en Almere wil starten met de oudere wijken en buurten. Daar valt dan ook de meeste winst te behalen voor de inwoners. Veel huizen zijn nog slecht geïsoleerd en de energiekosten zijn hoog.

Veel bewoners die op de avond afkwamen zijn bezorgd over het verloop van de transitie en willen graag serieus genomen worden. Er zijn vele tientallen goede ideeën geopperd en de verwachting is dat het bestuur van de stad hier wat mee gaat doen.

Bijvoorbeeld: Laat de Havenaren meedenken over de keuzes die worden gemaakt straks. Doe dit niet voor de bühne. Luister naar elkaar en duik niet meteen in de techniek. Denk na over de ouderen die geen investering kunnen of willen doen in warmtepompen of zonnepanelen. Het is complex, kennis en inzicht gaat zeker groeien. Het voelt in het begin altijd als chaos. Help ons hierbij met kennis en de te kiezen routes. Hoe motiveer je jongeren om naar deze avonden te komen? Kun je naast de energietransitie ook andere verbeteringen in de wijk hieraan koppelen. Vergroening en meer speeltuintjes als je toch bezig gaat. Start met het isoleren van de woningen. Doe alvast een aantal projecten, een paar inwoners wilden wel met hun straat aan de slag. Niet iedereen kan investeren. Voor sommigen gaat het niet snel genoeg, voor anderen zijn er veel beren op de weg. Wat is het voordeel voor de Havenaar om van het aardgas af te gaan. Wie betaalt mijn nieuwe pannenset en inductieplaat? Er zijn nu heel veel systemen in de omloop voor warmte, hoe gaan we daar rekening mee houden? Er zijn grote verschillen in huizen. Huurhuizen, koopwoningen, etc. Gaan we bijvoorbeeld met aardwarmte werken, of aquathermie (warmteopslag in het Weerwater). Help eigen warmtecoöperaties oprichten waar bewoners eigenaar van zijn. Help ons dromen naar 2030 toe.

Complimenten voor alle organisatoren en de deelnemers aan het warmtecafe. In andere wijken van Almere, maar ook in heel Nederland is dit een mooie start!!!

Rob Alberts, bezoeker

Een uitgebreider verslag met reactie van de gemeente op een aantal vragen

Omroep Flevoland was bij de avond. Een impressie:

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/320425/ouderen-twijfelen-over-aanschaf-warmtepomp-en-zonnepanelen

Wat is er aan de hand?

De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2050 volledig gasloos te zijn. De Gemeente Almere wil voorop lopen in deze beweging, dat kan, omdat we een jonge stad zijn en veel ervaring hebben met gasloze wijken. Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van onze traditionele gasaansluitingen en op zoek moeten gaan naar alternatieve warmtebronnen. Deze nieuwe warmtevoorzieningen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee.

Er wordt hierbij nadrukkelijk ingezet op warmtepompen, zonnepanelen, isolatie en warmtenetten. Warmtepompen halen de warmte uit de lucht, ons omringende water of bodem en verhogen deze tot een bruikbare temperatuur voor verwarming en warm water. Zonnepanelen produceren elektriciteit, die kan worden gebruikt voor verwarming of worden teruggeleverd aan het net. Warmtenetten zorgen voor een efficiënte verdeling van warmte door middel van een warmteleiding in de grond.

Duurzame toekomst

Deze maatregelen zullen bijdragen aan een duurzamere toekomst, waarbij we afscheid nemen van vervuilende energiebronnen en overstappen op schone en duurzame alternatieven. Onze gemeente roept inwoners en bedrijven op om de stap te maken naar deze alternatieven en zo bij te dragen aan de energietransitie.

Warmte Café in Corrosia

Dit is een van de redenen waarom de onafhankelijke stichting Stadswijkverwarming Almere meerder Warmte Café’s organiseert in Almere Haven. Een stadsdeel dat het eerst afscheid gaat nemen van fossiele brandstoffen de komende jaren. Wij gaan samen met de bewoners in kaart brengen welke warmte-uitdagingen er zijn en om prioriteiten te bepalen voor goede oplossingen en fossielvrij verwarmen.

Deskundigen aanwezig

Naast de bewoners van Almere-Haven worden regelmatig een aantal deskundigen uitgenodigd waaronder Laetitia Ouillet, expert op het gebied van de energietransitie in wijken als Haven, maar ook Thijs van der Steegh die in Haven tientallen bewoners heeft gesproken en hierover een promotie-onderzoek heeft geschreven.

Een kort gesprek met Laetitia is te zien op Omroep Flevoland via deze link

%d bloggers liken dit: