Nieuws

Warmte, we kunnen niet zonder

Waarom deze energiehoogleraar jaloers is op de Denen (die er deze winter warmpjes bij zitten)

Hoogleraar energiemarkten Annelies Huygen houdt haar hart vast komende winter, als veel huishoudens hun rekening niet meer kunnen betalen. Maar de crisis biedt ook een kans om de markt om te gooien, denkt ze. In Denemarken is de warmtevoorziening voor een groot deel in handen van burgers. Kan dat hier niet ook? Een interesant artikelMeer lezen over “Waarom deze energiehoogleraar jaloers is op de Denen (die er deze winter warmpjes bij zitten)”

Gemeente Almere gaat samenwerken met stichting Stadswijkverwarming

In het coalitieakkoord is afgesproken dat in deze nieuwe collegeperiode toekomstbestendige alternatieven moeten komen voor de stad. Ze moeten betaalbaar zijn en keuzevrijheid bieden. Geen enkel bedrijf krijgt een monopoliepositie. De gemeente ziet onze stichting als een van de schakels in het ontwikkel- en acceptatieproces van de fossiele naar een duurzame samenleving. Hiervoor komt eenMeer lezen over “Gemeente Almere gaat samenwerken met stichting Stadswijkverwarming”

Energiepartners komen samen

We ontdekten dat een aantal organisaties op het terrein van energie aanvullend zijn aan elkaars expertise. Stadswijkverwarming in ons geval bestrijkt het gebied van (collectieve) warmtelevering, de Almeerse Wind windenergie, de Groene Reus houdt zich voornamelijk met zonneparken en Almeerminder ondersteunt bij zaken om te bezuinigen, et cetera. Allemaal burgerintiatieven. En wat een mooie combinatieMeer lezen over “Energiepartners komen samen”

District verwarming in Denemarken

Denemarken loopt voor op Nederland op het gebied van oplossingen voor verwarming van individuele gebouwen, dorpen, steden en regio’s. Dit heeft natuurlijk te maken met onze Nederlandse gasreserves die goedkoop in te zetten waren. Maar er is meer. Denemarken heeft niet alles in handen gelegd van grote energie bedrijven zoals Vattenfall, Eneco etc. Ieder dorpMeer lezen over “District verwarming in Denemarken”

Amsterdam fossielvrij

Onze stichting doet voortdurend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om de energie transitie tot een succes te maken en zijn dan ook in contact met organisaties om ideeën en gegevens uit te wisselen. Zo ook met de stichting ‘Amsterdam fossiel vrij’. Een initiatief waarbij zij appartementencomplexen wil voorzien van een eigen warmte opwekking op basis vanMeer lezen over “Amsterdam fossielvrij”

Een nieuwe stichting

Almere staat op het kantelpunt om duurzamer de stad te verwarmen. Om dat op een zo optimale en redelijk manier te doen vraagt veel kennis van stad en bewoners. Want wat is duurzaam, en kan dat voor een redelijke prijs. Onze organisatie is belangenbehartiger voor de inwoners van de stad. Dat was er nog nietMeer lezen over “Een nieuwe stichting”

In 2050 aardgasvrij!

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dat gaat niet in één keer: de meeste huizen zijn waarschijnlijk pas na 2030 aan de beurt. Je hebt dus de tijd om je als particuliere inwoner van Almere voor te bereiden. Gebruik die tijd goed: ga isoleren waar je kan, zorg voor betere ventilatie met minder tocht enMeer lezen over “In 2050 aardgasvrij!”


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

%d bloggers liken dit: