Een nieuwe stichting

Foto centrum Almere

Almere staat op het kantelpunt om duurzamer de stad te verwarmen. Om dat op een zo optimale en redelijk manier te doen vraagt veel kennis van stad en bewoners. Want wat is duurzaam, en kan dat voor een redelijke prijs. Onze organisatie is belangenbehartiger voor de inwoners van de stad. Dat was er nog niet en daarom zijn we opgericht. Het alternatief voor het fossiele aardgas is duurzame energie. Denk aan grote windparken op zee, zonnepanelen, geothermie (warmte uit diepe aardlagen) en restwarmte van de industrie. Een overschot aan windenergie kan omgezet worden naar groen (waterstof)gas. Uit mest en rioolslib kan biogas worden gemaakt. Maar we kunnen ook kijken naar wat kleinschaliger oplossingen. Er is nog zoveel mogelijk als we naar de lange termijn kijken. En goed luisteren naar de stad zelf. Vaak is een combinatie van energievormen een stuk slimmer. Want dan anticipeer je op innovaties in de toekomst. Kleinzalige buurt-zonne-eilanden, gedeelde warmtepompen en het isoleren van oude wijken is verstandiger bij de eerste stappen die we nemen naar verduurzaming van ons leven.

%d bloggers liken dit: